Politica de confidentialitate

Noi, ca administratori ai Website-ului�LadysReprezentant.com�, suntem dedica?i s? protej?m ?i s? respect?m via?a Dvs. privat?. Consultati pagina Politica de Confidentialitate.

�n scopul legii aplicabile, inclusiv Regulamentul general de protec?ie a datelor 2016/ 679 (�GDPR�) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul colectarii datelor

Navigarea pe site-ul LadysReprezentant.com ,�urmata de completarea datelor personale in formularul pentru inscrierea consultantilor Ladys echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice utilizator. Consultati pagina Politica de Confidentialitate.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Prin completarea de catre Dv. a informatiilor cu caracter personal, va exprimati consimtamantul expres si neechivoc pentru ca datele Dv. Personale sa intre in baza de date a LadysReprezentant.com . Refuzul dvs. poate determina imposibilitatea de a raspunde solicitarii de inscriere in structura de vanzari directe Ladys.

 

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv:

Utilizatorii au dreptul de a solicita modificarea, stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal.

Utilizatorii pot solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate. si datate, inaintata catre LadysReprezentant.com pe adresa mail.

 

Cookies
Website-ul nostru utilizeaz?�cookies�(mici fi?iere plasate pe hard drive-urile utilizatorilor website-ului) pentru a v? distinge de al?i utilizatori ai website-ului nostru.

Cookie settings�in Internet Explorer , Cookie settings�in Firefox, Cookie settings�in Chrome , Cookie settings�in Safari.
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

Politica de confidentialitate

 

Facebook
Facebook
Instagram
ladys